O nas

 
Misją Kobierzyckiego Zespołu Żłobków jest stworzenie optymalnych, przyjaznych warunków do realizacji celów i zadań wynikających ze statutu jednostki. Ukierunkowani jesteśmy na zapewnienie wszechstronnego, bezpiecznego, radosnego rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych upodobań i zdolności w klimacie wzajemnego szacunku i zaufania we wspólnych działaniach. Chcemy stworzyć najlepszej jakości opiekę nad dzieckiem z uwzględnieniem funkcji wychowawczej i edukacyjnej, spełniającej oczekiwania Rodziców.

W skład Kobierzyckiego Zespołu Żłobków wchodzą Żłobek Gminny w Wysokiej oraz Żłobek Gminny w Kobierzycach. Głównym celem naszych placówek jest zapewnienie opieki dzieciom w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat w warunkach umożliwiających ich rozwój fizyczny i psychiczny, właściwy dla ich wieku.
 

Do zadań Żłobków należą w szczególności:

 
zapewnienie dzieciom opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej oraz edukacyjnej odpowiednio do ich potrzeb, w warunkach zbliżonych do warunków domowych
zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju, odpowiednio do ich wieku i potrzeb oraz tworzenie warunków umożliwiających dzieciom przygotowanie do wychowania przedszkolnego
prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających indywidualne możliwości i zdolności dziecka, w tym ruchowe i manualne
 
 
wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka
w oparciu o ich indywidualne potrzeby
prowadzenie systematycznej działalności prozdrowotnej
wśród rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka
rozwijanie samodzielności dzieci oraz wyrabianie
właściwych nawyków higieny osobistej
 
 
zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa
 
 
 

Nasze Żłobki

wysoka1wysoka3roz
kobierzyce1kobierzyce2roz