O nas

 
Misją Kobierzyckiego Zespołu Żłobków jest stworzenie optymalnych, przyjaznych warunków do realizacji celów i zadań wynikających ze statutu jednostki. Ukierunkowani jesteśmy na zapewnienie wszechstronnego, bezpiecznego, radosnego rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych upodobań i zdolności w klimacie wzajemnego szacunku i zaufania we wspólnych działaniach. Chcemy stworzyć najlepszej jakości opiekę nad dzieckiem z uwzględnieniem funkcji wychowawczej i edukacyjnej, spełniającej oczekiwania Rodziców.

W skład Kobierzyckiego Zespołu Żłobków wchodzą Żłobek Gminny w Wysokiej oraz Żłobek Gminny w Kobierzycach. Głównym celem naszych placówek jest zapewnienie opieki dzieciom w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat w warunkach umożliwiających ich rozwój fizyczny i psychiczny, właściwy dla ich wieku.
 

Do zadań Żłobków należą w szczególności:

 
zapewnienie dzieciom opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej oraz edukacyjnej odpowiednio do ich potrzeb, w warunkach zbliżonych do warunków domowych
zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju, odpowiednio do ich wieku i potrzeb oraz tworzenie warunków umożliwiających dzieciom przygotowanie do wychowania przedszkolnego
prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających indywidualne możliwości i zdolności dziecka, w tym ruchowe i manualne
 
 
wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka
w oparciu o ich indywidualne potrzeby
prowadzenie systematycznej działalności prozdrowotnej
wśród rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka
rozwijanie samodzielności dzieci oraz wyrabianie
właściwych nawyków higieny osobistej
 
 
zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa
 
 
 

Nasze Żłobki

Żłobek Wysoka (link otwiera się w nowej karcie)Żłobek Wysoka (link otwiera się w nowej karcie)
Żłobek Kobierzyce (link otwiera się w nowej karcie)Żłobek Kobierzyce (link otwiera się w nowej karcie)
Skip to content