Informacja rodo

“Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Kobierzyckiego Zespołu Żłobków pod adresem email: iodo@kobierzyckizz.pl. Inspektor Ochrony Danych: Renata Waligórska”